„ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА”


   
Проектът се финансира от Фондация „Америка за България”

Партньор на проекта: Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт

Местоположение: Северна България

Продължителност: Февруари 2010 г. – юли 2011 г.

Ръководител на проекта: Георги Милков