“ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НАД СЪДА В РАЗГРАД”С подкрепата на Институт “Отворено общество” София

Партньори на проекта: Българското сдружение за честни избори и граждански права - Клуб Разград

Местоположение: град Разград

Продължителност: декември 2004 г. – септември 2005 г.

Ръководител на проекта: Георги Милков