Реализирани:

проект 7
проект 6
проект 5
проект 4
проект 3
проект 2
проект 1
Център на НПО Разград

Фондация 'Америка за България'

European Commission

Американска агенция за международно развитие

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа

Институт “Отворено общество” София

Център НПО © 1997 - 2012 Всички права запазени